FB Phone

UDT

Podnośniki samochodowe

Zgodnie z nowymi przepisami unijnymi bezpieczny okres użytkowania podnośnika warsztatowego wynosi 22 tysiące cykli.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2020r. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie eksploatacji, modernizacji i napraw urządzeń transportu bliskiego (UTB). Do urządzeń takich zaliczają się między innymi podnośniki samochodowe wykorzystywane w serwisach, warsztatach oraz stacjach diagnostycznych.

Firma "ROCARS" wykonuje

- Kompletowanie dokumentów do odbioru podnośników samochodowych przez "UDT"

- Przygotowanie stanu technicznego

- Montaż i sprzedaż podnośników samochodowych

- Obliczanie resursu - stopnia zużycia podnośnika

- pomiary elektryczne

- zgoda inspektora nadzoru budowlanego.