FB Phone

Ro

do

W firmie "ROCARS" jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów. Nasze działania zostały w pełni dostosowane do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Wysyłając zapytanie ofertowe i/lub podpisując umowę wynajmu pojazdu jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firme "ROCARS" w celu przygotowania i złożenia oferty dotyczącej wynajmu samochodów oraz jej realizacji, w celu późniejszej obsługi klienta.

Z inspektorem ochrony danych w firmie "ROCARS" można się skontaktować za pomocą maila rocarspl@gmail.com oraz drogą pocztową Struga 32a, 80-116 Gdańsk. Z inspektorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Firma "ROCARS" przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i złożenia oferty dotyczącej wynajmu samochodów oraz jej realizacji, w celu późniejszej obsługi klienta.

Dane osobowe będą przetwarzane przez "ROCARS" w celu weryfikacji prawidłowości realizacji czynności związanych ze złożeniem oferty dotyczącej wynajmu samochodów oraz jej realizacji, jak również w celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi Klienta.

Dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy.

Ponadto Firma "ROCARS nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.

ROCARS jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia procesu wynajmu pojazdu;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

- inspektorem ochrony danych: e-mail rocarspl@gmail.com

- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania ofertowego oraz ewentualnego wykonania usługi;

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.